Obsługa
kadrowo-płacowa

od 40 zł/m-c

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami.

Oferta biura obejmuje

Obsługę płacową obejmującą m.in.:

 • sporządzanie list płac, kart przychodów pracowników i zleceniobiorców - naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatków
 • sporządzanie, podpisywanie i wysyłanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami
 • naliczanie zasiłków ZUS, wynagrodzenia chorobowego, ekwiwalentu urlopowego
 • obliczanie wymaganych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8A)
 • sporządzanie, podpisywanie oraz przesyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu stosunku pracy, umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • obsługa kontroli z ZUS - udzielanie informacji i wyjaśnień, reprezentowanie płatnika
 • przechowywanie dokumentacji płacowej w biurze rachunkowym

Obsługę kadrową obejmującą m.in.:

 • przygotowywanie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło
 • zgłaszanie zatrudnionych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, aktualizacja danych ubezpieczonych w ZUS
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • prowadzenie dokumentacji na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • prowadzenie dokumentacji na potrzeby PFRON
 • obsługa kontroli ZUS - udzielanie informacji i wyjaśnień, reprezentowanie płatnika
 • przechowywanie dokumentacji kadrowej w biurze rachunkowym
Cennik Zapytaj o ofertę