Projekty
Unijne

Jako jedno z nielicznych biur rachunkowych oferujemy kompleksową usługę skierowaną do pomiotów realizujących projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nasze usługi świadczymy dla klientów z całej Polski.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w kontrolach oraz audytach zewnętrznych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programów Operacyjnych:

 • Kapitał Ludzki PO KL
 • Innowacyjna Gospodarka PO IG
 • Rozwój Polski Wschodniej PO RPW
 • Infrastruktura i Środowisko PO IS
 • Pomoc Techniczna PT

Prowadzimy również bieżącą obsługę projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020.

Oferta biura z zakresu projektów unijnych obejmuje

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (udzielenie wsparcia)

Obsługę finansową i księgową projektu

 • prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • opisywanie i ujmowanie dokumentów w wyodrębnionej ewidencji projektu
 • sporządzanie wniosków o płatność

Obsługę merytoryczną projektu

 • koordynowanie zadań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • osiąganie wskaźników rezultatu i produktu
 • ocena kwalifikowalności wydatków
 • przeprowadzanie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznań rynku
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • prowadzenie spraw pracowniczych - zatrudnianie personelu projektu, karty czasu pracy
 • zapewnienie prawidłowej promocji-informacji projektu
 • przetwarzanie danych uczestników projektu
 • obsługę kontroli i audytów projektu

Świadczymy również wszelkiego rodzaju usługi doradcze w zakresie realizacji projektów.

Usługi koordynatora lub kierownika projektu, specjalisty ds. rozliczeń projektu lub księgowej projektu świadczymy również w ramach umów cywilnoprawnych i stosunku pracy.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dostosowujemy ofertę do potrzeb jego oraz projektu. Każda z usług może być realizowana osobno lub łącznie z pozostałymi. Ceny usług ustalane są indywidulnie w zależności od wielkości realizowanego projektu oraz ilości dokumentów.

Cenę dostosowujemy do budżetu projektu. Każda cena podlega u nas negocjacjom!

Zapytania ofertowe oraz zaproszenia do składania ofert prosimy kierować na adres e-mail biuro@biuromda.pl

Zapytaj o cenę usług