Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Tworzenie, weryfikacja, wysyłka

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT są zobowiązani do przesyłania drogą elektroniczną Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w zakresie rejestrów VAT. Równocześnie od tego momentu wszystkie ewidencje i rejestry do celów VAT muszą być prowadzone w formie elektronicznej.

Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom nasze biuro rachunkowe jest w stanie zapewnić szybką obsługę w tym zakresie. Nasza oferta zawiera:


  • tworzenie

    na podstawie przekazanych nam danych ewidencji VAT tworzymy plik JPK w formatach elektronicznych .xml gotowe do wysyłki. Jeżeli ewidencje VAT nie są prowadzone w formie elektronicznej również możemy to zrobić
  • weryfikacja

    na podstawie przekazanych nam plików JPK możemy zweryfikować ich poprawność w kontekście wysyłki i wprowadzić potrzebne modyfikacje lub przekształcenia
  • wysyłka

    pliki JPK muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej. Udzielając nam stosownego pełnomocnictwa możemy dokonać podpisania i wysyłki plików JPK. Po weryfikacji pliku przez Urząd Skarbowy otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania - UPO

Załącz plik z danymi ewidencji VAT i uzyskaj bezpłatną informację o pracach koniecznych do wykonania:

Niepoprawny numer telefonu!

Więcej informacji o obowiązkach związanych z JPK mogą Państwo uzyskać wypełniając formularz kontaktowy lub bezpośrednio u naszego konsultanta pod numerem tel. 609-027-364.