Księga przychodów i rozchodów

od 100 zł/m-c

Często określana skrótem KPiR lub PKPiR, lub nazywana uproszczoną formą księgowości. Firmy stosujące ten rodzaj ewidencji to mikro i małe podmioty takie jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe - jawne i partnerskie.
Opodatkowanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy mają do wyboru opodatkowanie wg skali podatkowej 17% lub 32% z możliwością stosowania ulg oraz liniowo 19%.

Oferta biura w zakresie prowadzenia KPiR obejmuje

 • prowadzenie i przechowywanie:
  • księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencji (rejestrów) VAT zakupu i sprzedaży
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • sporządzanie zeznania rocznego o osiągniętych dochodach właściciela lub wspólników (PIT 36, PIT 36L)
 • sporządzenie, podpisanie oraz przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz obliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT
 • obsługę właściciela/wspólników w ramach ZUS - sporządzanie i składanie deklaracji, obliczanie kwot do wpłaty, aktualizacja danych zgłoszeniowych
 • obsługę kontroli i postępowań skarbowych i ZUS - udzielanie informacji i wyjaśnień, reprezentowanie podatnika
 • aktualizowanie obowiązkowych danych oraz danych rejestracyjnych w Urzędzie Skarbowym, ZUS i CEIDG/KRS
 • odbiór dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej
 • przechowywanie dokumentów klienta w biurze rachunkowym
 • udzielanie wyjaśnień, informacji oraz porad w zakresie świadczonych usług
Cennik Zapytaj o ofertę